Trường Thẩm Mỹ

American Beauty College

SCHOOL OF HAIR-NAILS-FACIAL AND INSTRUCTOR TRAINING

* CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NGÀNH THẨM MỸ (INSTRUCTOR TRAINING) * NỐI LÔNG MI (EYELASH EXTENSION) * LỚP NÂNG CAO SĂN SÓC DA MẶT (ADVANCE FACIAL)

  • Trường chuyên dạy kỹ thuật về HAIR-NAILS-FACIAL
  • Có chương trình huấn luyện đặc biệt cho quý vị chuẩn bị thi lấy bằng TDLR về ngành thẩm mỹ;
  • Giúp đổi bằng từ bang khác về TX;
  • Học viên được các giáo viên chuyên nghiệp người Việt, Mỹ, Mễ huấn luyện tận tâm và kỹ lưỡng;
  • Có đầy đủ dụng cụ và đồ nghề để học viên thực tập;
  • Học phí nhẹ nhàng, lớp học rộng rãi, giờ giấc thoải mái;
  • Khi hoàn tất lớp học, học viên được training và cung cấp đồ nghề, dụng cụ miễn phí.

Quý vị nào bị layoff trong dịp Covid-19, trường sẽ giúp xin tiền học phí, và giúp quý vị vẫn tiếp tục nhận tiền thất nghiệp cho đến khi hoàn tất khoá học.

1006 E. Yager Lane, Suite 110, Austin TX 78753
(Kế Nhà thờ Các Thánh Tử Đạo VN)

Cell: (512) 299-24278
Office: (512) 491-7127
Fax: (512) 491-7121